STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 4-16 Analyse-, ontwerp- en realisatiefase

Op basis van het projectplan wordt het project verder uitgevoerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een Agile methodiek zoals scrum of met een watervalmethodiek. Uitwerken en beantwoorden van de hoofd- en deelvragen is een belangrijk onderdeel van deze fase. In veel gevallen zal de student deze grote fase verder uitwerken in een aantal deelfases.

Aan het begin van de volgende fase (in week 17) dient het verslag of het portfolio ingeleverd te worden. Daarom is het voor de student van belang dat hij op tijd begint met het maken daarvan. Advies is om daar zeker vanaf week 10 een start mee te maken. De docentbegeleider zal een aantal iteraties van het verslag of het portfolio van review commentaar voorzien.