STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

1. Inleiding

Met ruim 30.000 studenten is Fontys één van de grootste instellingen voor hoger beroepsonderwijs in Nederland. Binnen deze grote instelling is FHICT met ruim 3.300 studenten en 300 medewerkers één van de snelst groeiende opleidingsinstituten met een grote leslocatie op campus Rachelsmolen en op Strijp TQ in Eindhoven en een zich snel uitbreidende vestiging in Tilburg.

Brede bacheloropleiding HBO-ICT

In de ICT-wereld gaan ontwikkelingen razendsnel. FHICT probeert studenten hierop zo goed mogelijk voor te bereiden en heeft daarom gekozen voor een brede opleiding waarin een gedegen praktische en theoretische basiskennis en basisvaardigheden gecombineerd worden met de mogelijkheid om te specialiseren op verschillende deeldomeinen van ICT. Daarmee speelt onze HBO-ICT-opleiding in op de veelzijdigheid van het werkveld van ICT en biedt ze in totaal verschillende studierichtingen aan, die worden onderverdeeld in vier basisprofielen en een aantal specialisaties. Studenten kiezen hun basisprofiel gedurende het eerste jaar van de opleiding en in het tweede jaar voor één van de specialisaties. Deze worden in de vorm van een minor aangeboden. In het overzicht is aangegeven, wanneer de student tijdens zijn of haar studie keuzes maakt m.b.t. basisprofiel en specialisaties.

Figuur 1: Opzet van de opleiding met basisprofielen en specialisaties in de vierjarige opleiding HBO-ICT, waarbij student ervoor kiest het basisprofiel leidend te laten zijn.

Figuur 2: Opzet van de opleiding met basisprofielen en specialisaties in de vierjarige opleiding HBO-ICT, waarbij student ervoor kiest, de specialisatie leidend te laten zijn.