STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

8. Praktische zaken

Aanmelden stage- en/of afstudeeropdracht

Een stage- en/of afstudeeropdracht aanmelden kan via deze databank.

Stageovereenkomst

Het is verplicht voor stagiairs en afstudeerders van Fontys een overeenkomst te tekenen met het stage of afstudeeropdrachtverlenende bedrijf of organisatie. Daarin worden allerlei zaken zoals duur en stagevergoeding vastgelegd.

Werktijden/Vakantiedagen

De stagiair of afstudeerder wordt geacht minimaal 90 werkdagen (stage) of minimaal 85 werkdagen (afstuderen-voltijd) of 75 dagen (afstuderen-deeltijd/OVP) bij het bedrijf aan zijn of haar opdracht te werken . Het kan zijn dat de stagiair of afstudeerder dagen mist door ziekte of officiële feestdagen. Deze tellen niet als werkdagen en moeten dus ingehaald worden. Als de student op school moet zijn bij de tussenevaluatie, is dit onderdeel van de werkdagen. Voor de stagiair of afstudeerder spelen de tijden van schoolvakanties dus geen rol.

Verzekering

De stagiair of afstudeerder is standaard vanuit Fontys verzekerd voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid bij het uitvoeren van de stage- of afstudeeropdracht.

Ongewenste intimiteiten

Fontys tolereert geen enkele vorm van seksuele intimidatie, agressie of geweld. Zij streeft naar een veilig studie- en werkklimaat voor alle betrokkenen. Mocht een stagiair of afstudeerder onverhoopt te maken krijgen met ongewenste intimidatie, dan kan deze contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van Fontys (http://www.fontys.nl/vertrouwenspersonen/).