STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

5. Stage en afstuderen als proces

De fasering voor stage wordt hieronder aangegeven. Waar stage en afstuderen van elkaar verschillen wordt voor beiden de fasering aangegeven. De aangegeven weeknummers zijn onderwijsweken in een semester van in totaal 20 weken.

Week 1-4 Oriƫnterende fase Week 3-5 Eerste bedrijfsbezoek docentbegeleider Week 4-16 Analyse-, ontwerp- en realisatiefase Week 10 Tussenevaluatie met docentbegeleider en medestudenten Week 17-19 Evaluatie en afrondingsfase Week 20 Stagebeoordeling Week 19 of 20 Afstudeerzitting