STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

3. De stage, het afstuderen en het bedrijf

De stage en het afstuderen vormen een verplicht en wezenlijk onderdeel van onze opleiding, omdat ze de student een uitgelezen mogelijkheid bieden kennis te maken met de beroepspraktijk waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Tegelijkertijd bieden stage en afstuderen ons, als opleidingsinstituut, de mogelijkheid te toetsen of de student op het gewenste niveau functioneert in een relevante beroepscontext.

Figuur 2: moment van de stage en het afstuderen in de vierjarige opleiding HBO-ICT bij een normaal studieverloop.
3.1 De stage 3.2 Het afstuderen 3.3 Kenmerken van het stageverlenende bedrijf en de bedrijfsbegeleider