STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

3.3 Kenmerken van het stageverlenende bedrijf en de bedrijfsbegeleider

Voor zowel de stage als het afstuderen gelden vergelijkbare criteria voor wat betreft de stageverlenende organisatie of bedrijf en de bedrijfsbegeleider (de medewerker van het bedrijf, die de student begeleidt).

Criteria bedrijf

Er mag in het algemeen geen belangenverstrengeling zijn tussen de stagiair of afstudeerder en het stage- of afstudeerbedrijf, zoals bijvoorbeeld in een familiebedrijf. Het bedrijf moet voldoende omvang hebben om de stage of afstudeeropdracht op kwalitatief hoogwaardig niveau uit te voeren.

Het bedrijf moet genoeg continuïteit kunnen bieden voor de afstudeerder of stagiair, zodat het afbreukrisico gedurende de opdracht tot een minimum beperkt is, zoals in het geval van een aanstaand faillissement of reorganisatie, of in geval van een startende ondernemer. De student moet fulltime kunnen beschikken over een eigen voldoende gefaciliteerde werkplek. De student moet het merendeel van zijn tijd fysiek aanwezig kunnen zijn binnen het bedrijf. Het stage- of afstudeerbedrijf moet de student inzage kunnen bieden in benodigde bedrijfsgegevens voor het uitvoeren van de stage- of afstudeeropdracht. De student moet zodanig kunnen rapporteren over de gemaakte stage- of afstudeeropdracht, dat de begeleidende docent een voldoende gefundeerd oordeel kan vormen over de inhoud en het niveau van de opdracht. In het geval van bedrijfsgevoelige informatie kan het verslag vertrouwelijk behandeld worden (zie hoofdstuk 7).

Criteria bedrijfsbegeleider

Er moet door de organisatie een bedrijfsbegeleider toegewezen (kunnen) worden aan de stagiair of afstudeerder. De bedrijfsbegeleider heeft minimaal een HBO-achtergrond met werkervaring in het relevante ICT-domein van de student. De bedrijfsbegeleider moet voldoende tijd (minimaal 2 uur per week) hebben voor een zorgvuldige begeleiding van de stagiair of afstudeerder. Er dient minimaal vier dagen per week inhoudelijke begeleiding op niveau beschikbaar te zijn voor de stagiair of afstudeerder.