STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 20 Stagebeoordeling

In week 20 word de stage beoordeeld. De student geeft een presentatie van maximaal 20 minuten, eventueel inclusief een demonstratie. Daarna stellen de twee assessoren vragen over de stage en de persoonlijke ontwikkeling. Hierna wordt het definitieve oordeel vastgesteld. Merk op dat, gegeven de korte tijd, die voor de presentatie en beoordeling gepland staat, het niet gebruikelijk is, dat de bedrijfsbegeleider of ander publiek aanwezig is.