STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 19 of 20 Afstudeerzitting

De afstudeerder geeft een mondelinge presentatie en demonstratie van zijn afstudeerproject tegenover de jury, waarna hij zijn project moet verdedigen. De afstudeerzitting verloopt volgens een vast protocol. In de jury zitten in ieder geval de docentbegeleider en een andere docent van FHICT. Zij vervullen de rol van eerste en tweede assessor. De jury bestaat daarnaast uit de bedrijfsbegeleider en een externe deskundige, die beiden een adviserende rol hebben. Na afloop wordt het afstuderen integraal beoordeeld aan de hand van een vastgesteld beoordelingsformulier.

De assessoren stellen het eindoordeel vast na overleg met de andere leden van de jury. Bij een afstudeerzitting is naast de jury ook ander publiek welkom voorzover uitgenodigd door de afstudeerder.