STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 17-19 Evaluatie en afrondingsfase

Aan het begin van deze fase moet de student zijn verslag of portfolio inleveren, waarbij ook een persoonlijke evaluatie hoort met een reflectie over zijn (afstudeer)stage en een reflectie op basis van zijn persoonlijke ontwikkelplan.

Verder vinden in deze fase een aantal afrondende werkzaamheden plaats zoals overdracht van kennis en product aan het bedrijf en een afsluitende oefening voor de formele presentatie bij FHICT. In deze fase vindt ook het tweede bedrijfsbezoek plaats. Bij voorkeur vindt dan een bedrijfspresentatie plaats. Dit is een goede oefening voor de student voor de formele presentatie bij FHICT in week 19 of 20 bij de zitting. Tijdens het bezoek maakt de docentbegeleider samen met de bedrijfsbegeleider een eerste aanzet voor de beoordeling. Dit is in de vorm van een advies over de beoordeling van de werkzaamheden (het A formulier) dat bij de zitting ingebracht wordt ter bepaling van de definitieve cijfers. Bij het gesprek over de adviesbeoordeling is de student niet aanwezig, tenzij de docent en bedrijfsbegeleider gezamenlijk besluiten om hiervan af te wijken. De reden is, dat het een adviesbeoordeling betreft en dat de uiteindeljke beoordeling anders kan zijn. Daarnaast dient het formulier voor de dagenverantwoording voor akkoord ondertekend te worden.