STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 10 Tussenevaluatie met docentbegeleider en medestudenten

Halverwege de stageperiode word de student door de docentbegeleider uitgenodigd voor een tussenevaluatie op de opleiding. Tijdens deze tussenevaluatie word met de begeleidende docent en medestudenten de voortgang van de stage besproken. Daarbij word in het bijzonder ingezoomd op de voortgang van het onderzoek en het bijbehorende methodisch handelen door de student.