STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

Week 1-4 Oriënterende fase

In de oriëntatiefase diept de student de opdracht en de context verder uit. Op basis van een aantal gesprekken binnen het bedrijf en onderzoek (zoals literatuuronderzoek, workshops, etc) komt een projectplan tot stand, dat de invulling van de stage verder definieert. In het projectplan wordt het onderzoek ook nader uitgewerkt in hoofdvragen, deelvragen en methodes voorzover die in dit stadium al te bepalen zijn.