STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

7. Vertrouwelijkheid

Het kán voorkomen, dat het stage- of afstudeerproject, waaraan de student werkt, vertrouwelijk is. FHICT kent een eigen regeling aangaande vertrouwelijkheid bij stage en afstuderen. Uitgangspunt is, dat de student deze regeling bespreekt met het bedrijf voordat de uitvoering van de stage of het afstuderen start, dus tijdens de sollicitatieprocedure. Omdat FHICT en haar docenten zich alleen aan deze regeling mogen en kunnen committeren betekent dit dat, indien het stage- of afstudeeropdrachtverlenende bedrijf niet akkoord kan gaan met onze regeling, de stage of het afstuderen als gevolg daarvan mogelijk geen doorgang kan vinden.