STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.5 ICT & Technology

Het profiel ICT & Technology leidt studenten op tot software engineer in een technische omgeving ofwel de “Technisch Informaticus”. Dit houdt in het ontwikkelen van software, waarbij een directe interface aanwezig is tussen hard- en software en waarbij de communicatie via interfaces en het gedrag van het fysische proces van invloed is op de te ontwikkelen software. Dit kan plaatsvinden in bedrijven met een R&D-afdeling waarin ontwikkeling plaatsvindt van producten waar embedded systemen in zitten of ook in de industriële automatisering (procesbesturingen) en worden gebruikt om te meten (sensoren).