STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.4 ICT & Software Engineering

Bij het profiel ICT & Software Engineering ontwikkelt een student vaardigheden om informatie te kunnen analyseren en vervolgens middels een ontwerp tot realisatie van een software product te komen. Hij leert hoe software kan helpen bij het beheren en verwerken van informatie, daarbij rekening houdend met wie de gebruikers zijn en hoe zij het beste met de ontwikkelde software kunnen werken. Vervolgens is hij ook in staat om die software te ontwerpen en te implementeren. De kennis en vaardigheden die een stagiair meebrengt is met name neergelegd in het onderwijs van het eerste en tweede leerjaar. Het betreft onder meer programmeren in C# en in Java, gedistribueerd systeemontwerp, fundamentele softwareprincipes in operating systemen, testen en softwarekwaliteit. Een afstudeerder heeft zich bovendien, in zijn derde leerjaar, verdiept in enterprise software development en het ontwikkelen van (web)applicaties in onderlinge samenhang.