STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.12 ICT & Smart Mobile

De mobiele apparatuur is een feit. 5 jaar geleden smart phones, 3 jaar geleden tablets, nu staan Google Glass en ‘Smart’ Watches aan de voordeur, maar waar gaat het naartoe?

Bij ICT & Smart Mobile wordt gewerkt met de laatste technieken en devices, maar een mobiele toepassing maken is niet een kwestie van pure techniek. Vooral de gebruiker in alle facetten staat centraal. Het is een persoonlijk device waarbij de bediening (nog) niet vast staat? Hoe bedien je een Smart Watch bijvoorbeeld?

Tweedejaars ICT & Smart Mobile studenten houden zich bezig met native app ontwikkeling voor de twee grote mobile platformen: Apple iOS en Google Android. Hierbij maken studenten zowel op individueel gebied, als in projectvorm een volledige app. Hierbij komt een diversiteit aan ontwikkelaspecten naar voren zoals conceptingtechnieken, (paper)prototyping en user-testing. Ook kunnen studenten gebruik maken van eenvoudige webservices bij deze apps. Veelal zijn deze apps geoptimaliseerd voor smartphones en tablets.

In de examenfase wordt wederom stilgestaan bij native development voor iOS en Android. In 1,5 jaar tijd zijn deze platformen namelijk flink veranderd. Ook wordt er gewerkt aan hybride development, zowel front-end als back-end. Naast techniek wordt er veel aandacht besteed aan verbredende onderwerpen zoals persuasive technologies, filosofie, experience design en business cases. Studenten besteden één dag in de week aan een eigen gedefinieerd project, met als enige eis: Mobile. Tenslotte werken zij als een groot multidisciplinair team (20 man) aan een project met een enkele codebase. Hierbij ligt de focus op kwaliteit, testbaarheid en agile werken.

Van een ICT & Smart Mobile stage wordt verwacht dat de student vooral werkt aan een oplossing binnen het mobiele domein. Nadruk zou moeten liggen op front-end (client development) met back-end development als bonus. Daarnaast zou het conceptuele talent van de student optimaal benut moeten worden. Dit betekent: geen kant-en-klare doe-klus met uitgewerkte schermen, maar ruimte om op conceptueel en design vlak een flinke steen bij te kunnen dragen. Qua begeleiding ligt er een taak weggelegd voor technische ondersteuning, vooral m.b.t. gebruik van bestaande back-end systemen en op procesbegeleiding binnen het bedrijf.

Voor een ICT & Smart Mobile afstudeerstage gelden alle verwachtingen die gelden voor een ICT & Smart Mobile stage met als extra: ruimte voor individueel onderzoek. Afstudeerders hebben in het algemeen inhoudelijk minder behoefte aan begeleiding en ook op procesniveau zijn ze zelfstandig.

Veel afstudeerprojecten zijn gericht op het vinden van de Heilige Graal binnen app development: Hoe maak ik een app met 1 codebase die op (bijna) alle platformen uitgebracht kan worden. Hoewel dit een interessante opdracht is, is deze in de praktijk vaak te breed. Een specifiekere opdracht binnen het domein van het afstudeerbedrijf is dan ook zeer wenselijk.