STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.10 ICT & Management and Security

De specialisatie ICT & Management and Security richt zich op het opleiden van de ICT servicemanager, procesbeheerder, security officer en innovatiemanager. Het aanbieden, managen en beveiligen van ICT is een hele uitdaging, zeker met steeds nieuwe gebruikersdevices, gebruiksmogelijkheden en ICT-technologie. Gebruikers hebben vaak hoge verwachtingen van computersystemen, -applicaties en internetdiensten. ICT-management maakt deze verwachtingen zoveel mogelijk waar en geeft aan wat de beperkingen zijn.

Daarnaast moeten ICT-systemen en services ook goed beveiligd zijn. Vertrouwelijke informatie en documenten mogen natuurlijk niet op straat belanden en ook uitval kan een bedrijf veel geld kosten. Daarom is er steeds meer vraag naar goed geschoolde servicemanagers die nieuwe ontwikkelingen onder kunnen brengen in nieuwe of bestaande organisaties.

Thema’s gedurende het tweede en derde jaar van het onderwijs zijn ICT-management en informatiebeveiliging. Het thema in de examenfase is ICT-innovatiemanagement en ICT-governance.