STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.2 ICT & Infrastructure

Gebruikers en bedrijven stellen vandaag de dag hoge eisen aan informatie- en communicatiesystemen. Door verdere digitalisering zijn de eisen ten aanzien van de betrouwbaarheid (lees beschikbaarheid, Integriteit en vertrouwelijkheid) en het borgen van continuïteit van alle ICT-systemen steeds belangrijker geworden.

Bij ICT & Infrastructure word een student opgeleid tot infrastructuurspecialist. Hij zorgt ervoor, dat alle gebruikte informatie- en communicatiesystemen optimaal werken en blijven werken op de aangelegde infrastructuur. ICT Infrastructuurspecialisten kunnen ICT-middelen aanbieden, managen, monitoren en beveiligen. Denk hierbij ook aan de snel veranderende technologie (virtualisatie – cloud) en de toename van de complexiteit van huidige IT-landschappen. Ook nieuwe beheer- en monitortooling en het steeds verder automatiseren van beheertaken spelen een rol in de dagelijkse praktijk van de specialist.

Naast het managen van bestaande ICT-infrastructuur is de specialist ook in staat om vanuit gestelde criteria en nieuwe technologie over een nieuwe infrastructuur te adviseren, deze te ontwerpen, te testen en te realiseren. Kortom een boeiend spectrum aan werkzaamheden om gebruikers van ICT-systemen optimaal te bedienen en te ondersteunen.