STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.9 ICT & Game Design and Technology

De specialisatie ICT & Game Design and Technology richt zich op het opleiden van aankomende professionals voor kleine en middelgrote gamestudio’s. Onze studenten kunnen zich dan ook goed aanpassen aan omgevingen met meer allround rollen maar voelen zich ook thuis in omgevingen met meer gespecialiseerde rollen.

Typische rollen voor onze studenten zijn:

Game(play) programmer: Studenten, die zich, meestal vanuit een software engineering of technische informatica achtergrond, richten op het programmeren van games.

(technisch) Game- en/of Level designer: Studenten die zich, veelal vanuit een media design achtergrond richten op game- of level-design en verwante thema’s.

Tijdens het tweede jaar hebben ze in een multidisciplinaire omgeving kennis en vaardigheden opgedaan in het ontwerpen, ontwikkelen en realiseren van (kleinere) games voor opdrachtgevers, die niet altijd uit het gamedomein komen. De studenten zijn vertrouwd met onderwerpen zoals concepting, mechanics, aestetics, flow, interface ontwerp en feedback en hebben daarnaast gedegen kennis van Unity3D. Die kennis hebben ze toegepast in mobile gamesprojecten maar ze hebben ook geëxperimenteerd met nieuwe technologieën en sensors zoals Oculus Rift, Leap Motion in andere game- projecten. Hierdoor zijn ze niet bang voor onbekende terreinen, nieuwe programmeertalen en omgevingen, en hebben ze hun doorzettingsvermogen en creativiteit in het bedenken van oplossingen weten te ontwikkelen.

In de examenfase (de fase na de stage en voor het afstuderen) hebben ze zich verder gespecialiseerd in game design en technology waarbij ze o.a. enkele grotere (applied game) projecten hebben gerealiseerd. Hierbij ligt er een duidelijke focus op user research & testen. Daardoor weten ze fun goed te combineren met het bereiken van een bepaalde doelstelling en hebben ze veelal kennis opgedaan en ontwikkeld door de samenwerking met het lectoraat Serious Game Design van FHICT.

Wij verwachten dat onze studenten bij de stage in een bedrijf komen te werken waar begeleiding is, die aansluit op het vakgebied en de rol van de student. In de praktijk betekent dat ze stage lopen bij een gamestudio of -bedrijf dat game-ontwikkeling en game-verwante technologie in haar portfolio heeft. Afstudeerders worden gezien als aankomend professionals en kunnen daarom ook afstuderen bij een bedrijf dat niet specifiek vakinhoudelijke begeleiding kan geven. Daarbij is het wel van belang dat de student bij zijn of haar afstuderen voldoende begeleiding kan inroepen indien dat noodzakelijk is en dat de aanleiding (vaak de probleemstelling) van het project kan worden geformuleerd vanuit het domein en werkveld focus van de student.