STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.8 ICT & Education

Het educatief gebruiken van ICT is continu in ontwikkeling en verandert de manier waarop mensen leren. Het is de kunst voor het onderwijs daarin bij te blijven en daarop in te spelen. ICT’ers die de vertaalslag kunnen maken tussen ICT en leren zijn daarbij onmisbaar.

Binnen deze specialisatie combineren wij het ICT-vakgebied met het docentschap. Studenten gaan tijdens hun stage en afstuderen aan de slag om ICT-oplossingen voor educatieve vraagstukken te ontwikkelen en staan tevens gedurende de specialisatie zelf voor de klas (als stagiair) en geven les in ICT. We bieden studenten van deze specialisatie de mogelijkheid 60 EC van de (verkorte) Fontys opleiding Leraar Technisch Beroepsonderwijs[1], richting docent ICT te volgen. Daarmee behalen ze uiteindelijk twee bevoegdheden; ze zijn 2de graads docent én HBO-ICT'er. Ze hebben hiermee lesbevoegdheid voor het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en kunnen bijvoorbeeld bedrijfstrainingen gaan geven.

De stage en het afstuderen worden verdeeld in een ICT deel (3/5) en een pedagogisch deel (2/5). Het pedagogische deel valt op donderdag en vrijdag zodat maandag t/m woensdag beschikbaar is voor de stage en het afstuderen. De focus van de opdracht is verschillend bij stage of afstuderen. Bij de stage is het de bedoeling dat de student zich richt op zijn of haar ontwikkeling als ICT'er passend bij zijn of haar basisprofiel (ICT & Business, ICT & Media Design, ICT & Software Engineering of ICT & Technology). Bij het afstuderen moet de opdracht een duidelijke educatieve context bevatten met daarbij een onderzoekscomponent, die past bij het ICT-domein van de student.