STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.1 ICT & Business

Onze bedrijfskundige informatici (BI-ers) zijn in staat in te schatten welke bijdrage ICT kan leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. Ze kunnen kritisch naar een bedrijfsproces kijken en dit proces optimaliseren met inzet van ICT. Deze ICT kunnen ze zelf programmeren, door derden laten programmeren of kant-en-klaar inkopen bij leveranciers. BI-ers kunnen die ICT ook beheren. Dit alles gebeurt op een beheersbare wijze door de inzet van onderzoek en projectmanagement. Daarnaast zijn onze BI-ers ook echte Data Engineers. Door gebruik te maken van End-User tools kunnen ze alle beschikbare data ontsluiten en vertalen en visualiseren naar managementinformatie. Tenslotte beschikken onze BI-ers over domeinkennis en verbetertechnieken op het gebied van marketing, Supply Chain Management, Verander management en Lean Six Sigma.