STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.13 Engelstalige opleiding HBO-ICT (English Stream)

Naast de Nederlandstalige opleiding, biedt Fontys Hogeschool ICT ook een Engelstalige bacheloropleiding aan (de ‘English Stream’). Deze opleiding omvat bovengenoemde basisprofielen, te weten:

  • ICT & Business
  • ICT & Infrastructure
  • ICT & Media Design
  • ICT & Software Engineering
  • ICT & Technology

Deze English Stream bacheloropleiding biedt geen oriënterend eerste half jaar, aangezien onze, meestal buitenlandse, studenten al een bewuste keuze hebben gemaakt voor een studie in Nederland. Wel komen de stage en afstudeerstage in grote lijnen overeen met die van de Nederlandstalige bachelor. Eventuele wijzigingen ten opzichte van de Nederlandstalige opleiding zijn aangegeven in voetnoten.