STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.6 ICT & Applied Data Science

Binnen deze specialisatie leren studenten met “Big Data” om te gaan. Het gaat hierbij om het verzamelen, opslaan, analyseren, en interpreteren van data. Studenten leveren een bijdrage aan bedrijven, overheidsinstellingen, ziekenhuizen, en andere organisaties, zodat zij hun werk beter kunnen doen met behulp van die data.

Ze leren in deze specialisatie meer over het opschonen van data, algoritmes waarmee je data kunt analyseren en schaalbare database-systemen. Maar ook onderwerpen als data-visualisatie en rapporteren met behulp van data. Ook privacy en juridische en ethische aspecten van persoonsgegevens komen aan bod.

Na het volgen van deze specialisatie, zijn studenten experts op het gebied van “data”. Ze weten wat datakwaliteit inhoudt en kunnen gegevens opslaan met schaalbare ICT- oplossingen. Ze kunnen grote hoeveelheden data analyseren met “state-of-the-art” algoritmes en de gevonden resultaten visualiseren en interpreteren. Dit is voor veel organisaties essentieel, aangezien datasets snel groeien en een steeds belangrijkere “asset” worden.

Het werkveld van toegepaste datawetenschappen is volop in ontwikkeling, dus we weten nog niet precies hoe het er over 4 jaar uitziet. Maar we weten al wel dat studenten na het volgen van deze specialisatie erg gewild zijn voor de arbeidsmarkt. Er is veel vraag naar data-specialisten. Afgestudeerden kunnen aan het werk als “data-practitioner” bij een bestaande organisatie of ze kunnen als zelfstandig ondernemer hun eigen “data-science” bedrijf starten. Er zijn veel banen en een uitstekend carrièreperspectief in dit nieuwe vakgebied.