STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2.11 ICT & Open Innovation

Opleiden van adaptieve, veerkrachtige professionals voor alle mogelijke IT- beroepen is wat we doen bij Fontys Hogeschool ICT. Daarnaast willen we het talent en de persoonlijke ontwikkeling van elke student zo goed mogelijk bedienen.

Deze specialisatie is (binnen bepaalde grenzen) open in wat (inhoud en niveau) en hoe (tempo en leerstijl) studenten gaan leren. Hiervoor beschrijft een student bij de start een persoonlijk competentieprofiel. Daarin geeft hij aan, waarin hij zich wil ontwikkelen. Dit wordt aangevuld met criteria en leerdoelen, waarmee hij het geleerde wil aantonen.

Als uitgangspunt kan hij hier een richting aan geven, door middel van een ontwikkeling in het veld, bijvoorbeeld Internet of Things, Big Data, Encryptie, UX of AR/VR. Dit kan hij vervolgens koppelen aan een mogelijke context, bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs of bewegen. Op basis daarvan word hij (al dan niet in een groepje) gecoached naar een eigen competentieprofiel en een uitvoeringsplan.

Hij word begeleid door een team van docenten, waarbij elk teamlid een mogelijke bron is om hem te helpen. Daarnaast krijgt hij sturing op het ontdekken en verder ontwikkelen van zijn persoonlijke talenten binnen de context van ICT.

Binnen deze specialisatie hebben studenten de vrijheid hun eigen curriculum samen te stellen. Dit doen ze aan de hand van een Personal Dynamic Competence Profile, waarin ze beschrijven aan welke competenties ze willen werken. Het profiel van studenten binnen de Open Innovatie is zeer gevarieerd. Dit betekent, dat het ook aansluit bij een zeer breed aanbod aan stage- en afstudeeropdrachten. Kenmerkend aan studenten uit deze specialisatie is, dat ze volledig eigenaarschap hebben over hun eigen leerweg. Dat betekent dat ze zeer zelfstandig werken en nadenken over hun eigen leervragen.