STAGEGIDS HBO-ICT

voor bedrijven en hun bedrijfsbegeleidersstage en afstuderen

2. Over de bacheloropleiding HBO-ICT

De diversiteit van afstudeerrichtingen heeft tot gevolg dat FHICT een onderscheid maakt tussen verschillende stage- en afstudeertrajecten, wat op haar beurt weer impact heeft op de stage- en afstudeerprojecten die u, als stage- of afstudeerverlener en opdrachtgever, aanbiedt. Immers, in de opdrachtomschrijving kunt u een mogelijke stage- of afstudeerproject inhoudelijk optimaal aan laten sluiten bij één van de afstudeerrichtingen, zodat een ideale match ontstaat tussen uw activiteiten en de uiteenlopende afstudeerrichtingen van onze studenten.

De basisprofielen

In het eerste studiejaar krijgt de student te maken met vier basisprofielen, t.w.:

 • ICT & Business
 • ICT & Media Design
 • ICT & Software Engineering
 • ICT & Technology

Specialisaties

Het aanbod aan specialisaties is geheel afgestemd op ontwikkelingen binnen de ICT-branche. Zodra we merken, dat een bepaalde richting in ontwikkeling is en veel toekomstperspectief heeft, wordt hier op ingespeeld door een specialisatie in te richten binnen deze betreffende richting.

Vanaf het tweede studiejaar kan de student een keuze maken uit de volgende specialisaties:

 • ICT & Applied Data Science
 • ICT & Cyber Security
 • ICT & Education
 • ICT & Game Design and Technology
 • ICT & Management and Security
 • ICT & Open Innovation
 • ICT & Smart Mobile

Klik op onderstaande knoppen voor meer informatie over de specifieke basisprofielen en/of specialisaties:

2.1 ICT & Business 2.2 ICT & Infrastructure 2.3 ICT & Media Design 2.4 ICT & Software Engineering 2.5 ICT & Technology 2.6 ICT & Applied Data Science 2.7 ICT & Cyber Security 2.8 ICT & Education 2.9 ICT & Game Design and Technology 2.10 ICT & Management and Security 2.11 ICT & Open Innovation 2.12 ICT & Smart Mobile 2.13 Engelstalige opleiding HBO-ICT (English Stream)